Да З. Пшасмыцкага

Шаноўны пане!

Так атрымоўваецца, што праеду праз Варшаву без затрымкі, значьщь, не буду мець і магчымасці пабачыцца з вамі ці паціс-нуць вашу руку. У Буску я нічога не пісаў, бо не мог: відаць, у нейкай ступені уплывала акружэнне і курс лячэння. Цяпер еду ў вёску, на святую Літву, дзе, пэўна, залезу на свайго барона вал а-чобніка Некалькі жанравых абразкоў, уражанні з прабывання ў Буску ўжо склаліся ў думках. Пэўна, вылью іх на талеру ў рыфма-ванай форме.

Прашу змянщь адрас на ранейшы (Мінск, кантора аддзялення Лібава-Роменскай чыгункі) пры перасылцы «Zусіа».

Пасылаю невялікі санет, заснаваны на бускіх уражаннях, можа, прыдасца?

Шчыра адданы шаноўнаму пану, з належнай павагай

Ян Неслухоўскi


1 2 3 4 5 6 7 8